Viktigt att organisationen håller ihop

Företags organisationer är som levande varelser. Det måste hela tiden finnas god kommunikation mellan de olika delarna för att det ska fungera ordentligt och när någonting går fel i en del gäller det att en annan del räddar upp situationen. Det är inte så svårt om man bara gör det rätt från början och hela tiden tänker på att alla delar är viktiga.

Alla som är en del av detta måste hela tiden vara underrättade om vad som händer och det gäller att även de längst ner i organisationen har kontakt och förstår vad den som bestämmer menar. Helst ska man som chef ha dialog med anställda, inte bara styra och ställa. Om alla är med på tåget kan alla hela tiden arbeta med det som är tänkt och alla känner sig trygga och glada. Det påverkar hela företagets stämning och det påverkar i sin tur arbetet. Det gäller helt enkelt att hålla allt så friktionsfritt som möjligt och göra det lätt för alla inblandade parter.

Organisationens uppbyggnad

Finns verktyg som hjälper till

En av de svåraste delarna är att samla och organisera alla viktiga rapporter, dokument och intranät på ett smart sätt. Det måste vara lätt att komma åt allting och att kunna nå alla som arbetar på företaget. Det finns effektiva ledningssystem som fungerar som samlingsplats för allt detta och mycket mer. Självklart kan man ofta sköta allt genom webbaserade ledningssystem som tillåter åtskilligt smidigare övergångar vid till exempel flytt av kontor. Det gör också att man kan nå hela systemet från någon annan plats än arbetsplatsen, vilken skapar en flexibilitet som för vissa kan vara ofantligt värdefullt.