När det går trögt för företaget

”Men det är inte bara sågverken som sliter. Hela skogsbranschen som helhet är i djup kris på grund av den starka kronan. Trots att Gunnar Rödin ogillar starka formuleringar har han svårt för att inte använda kraftuttryck när han talar om den närmaste framtiden för skogsindustrin.

– Världsmarknaden har minskat med 15 procent sedan rekordåret 2008. Det ser mörkt ut och vi har en jobbig period framför oss. Jag trodde mig kunna se en ljusning för skogsbranschen innan semestrarna i somras, men nu har det mörknat igen, säger han.”

Att det i vissa perioder går mindre bra för affärerna har nog de flesta företag fått erfara. Detta kan såklart bero på flera olika saker. Kanske är det lågkonjunktur, eller så kanske det precis har varit? Kanske har företaget varit med om någon smärre skandal vilket ofta leder till att kunder backar några steg till stormen blåst förbi. Kanske har ett konkurrerande företag haft bättre erbjudanden än er den senaste tiden vilket i sin tur har minskat er kundkrets eller er försäljning.

Oavsett vad det beror på kan alla företag gå igenom mindre bra perioder. Så hur tar man sig då tillbaka? Hur ni ska ta er tillbaka beror självklart en del på vad problemet har varit. Saker som dock kan hjälpa företaget är till exempel en uppdaterad hemsida. Ta hjälp av en webbyrå eller liknande för att få tips och råd på vad ni skulle kunna förändra för att locka fler kunder till er hemsida och dessutom få dem att stanna på sidan och välja er framför en konkurrent. Se dessutom till att ha ett bra system för krishantering. Anlita ett företag som 4cstrategies.com som är experter på just krishantering och lösningar i en krissituation.

Att de anställda mår bra och trivs på företaget och i sina individuella roller är också extremt viktigt för att ha en fungerande och välmående verksamhet. Att ta hjälp av affärscoacher eller mentorer som kan motivera och hjälpa de anställda, antingen individuellt eller som grupp, brukar vara mycket uppskattat och välfungerande.